Brandweerkorps Winterswijk is een campagne gestart om nieuwe brandweermannen en vooral ook vrouwen te werven. “We hebben nu één brandweervrouw en het zou mooi zijn als er ook meer vrouwen het team komen versterken”, vindt Roland Lieverdink, postcommandant in Winterswijk. “Op dit moment zijn er nog voldoende brandweermensen, maar ik weet dat er een aantal gaan vertrekken binnen nu en een paar jaar en we willen uiteraard voor de toekomst ook voldoende opgeleide mensen hebben.” Iedereen die geïnteresseerd is in vrijwilligerswerk bij de brandweer is welkom om een kijkje te komen nemen. Op 21 maart was er een inloop gepland met een informatiestand bij de kazerne aan het Europapark 16. In verband met het coronavirus wordt deze inloop uitgesteld. Voor een nieuwe datum moeten belangstellenden de Facebook pagina van de brandweer in de gaten houden.

Als er brand is komt de brandweer. Dat lijkt logisch. Maar is dat wel altijd zo vanzelfsprekend? Het Winterswijkse brandweerkorps is de grootste 100% vrijwillige post in de regio met een kleine 40 brandweerlieden en meerdere specialistische taken. Deze mensen zetten zich allemaal als vrijwilliger in om mensen in nood te helpen. “Daar mag wel wat vaker bij stil worden gestaan”, vindt Lieverdink. “Als onze pieper gaat, laten we alles uit onze handen vallen, ook als we op een feestje zijn, een dagje winkelen of als we slapen midden in de nacht, om zo snel mogelijk met onze eigen auto door het verkeer te worstelen, om op tijd bij de kazerne te zijn. Vrijwillig, om anderen te helpen. Dat wordt soms allemaal misschien iets te vanzelfsprekend gevonden.” Het is van belang dat ook de achterban, familie, maar vooral ook de werkgever achter de keuze staan om bij de brandweer te gaan. “Als de familie er niet achter staat moet je er misschien niet aan beginnen. Helaas merk ik ook weleens dat werkgevers er moeite mee hebben. Daar richten we onze campagne dan ook op. Want onbekend maakt natuurlijk onbemind, en dat wil ik doorbreken. Ook tijdens werktijden kunnen de mensen opgeroepen worden. Hoewel uit de praktijk blijkt dat slechts een derde van de oproepen onder kantoortijden komt. Ze ‘moeten’ dan naar de kazerne”, legt Lieverdink uit. “Ik ben zelf met werkgevers in gesprek gegaan om uit te leggen wat het belang is van aan goed korps binnen ons mooie dorp, ten behoeve van al onze inwoners, bedrijven etc.. ‘Als er brand is in jouw bedrijf, wil je dan dat de brandweer komt’, heb ik ze voorgelegd. Uiteraard wil iedereen dat. Geef werknemers die zich in willen zetten voor de brandweer dan ook de gelegenheid om mensen in nood op anderen plekken te helpen”, is de boodschap van Lieverdink aan werkgevers. “Het is een brede maatschappelijke uitdaging om zowel kwalitatief als kwantitatief een goed korps te hebben en te houden.” Bovendien levert het ook de werkgever voordelen op. “De opleiding is een verrijking voor de werknemer. Mensen blijven fit, want ze moeten de fitheidstest halen. Verder halen zij een BHV diploma (Bedrijfshulpverlening), wat ook voor een werkgever direct voordeel oplevert. En er zijn doorgroeimogelijkheden bij de brandweer, zo kan men bijvoorbeeld een vrachtwagenrijbewijs halen”, somt Lieverdink enkele voordelen op.

Wat moet je doen als je bij de Winterswijkse brandweer wil? “Kom eerst eens langs op maandagavond, de oefenavond, op de kazerne”, nodigt de groepscommandant belangstellenden uit. Vooraf even aanmelden via: postwinterswijk@vnog.nl . En/of kom binnenkort naar de inloop op de kazerne. Bij interesse volgt een sollicitatieronde waarin de kandidaat uit kan leggen waarom hij of zij graag bij de brandweer zou willen werken. “Mensen die voor de sensatie komen filteren we er zo uit”, vertelt Lieverdink. “Natuurlijk is het zo dat de brandweerlieden willen uitrukken, daarom zijn ze bij het korps, maar de inzet moet zijn om hulp te bieden en niet voor de sensatie. Want we gunnen niemand brand, maar helpen mensen wel graag uit de brand”, lacht Lieverdink. Na de sollicitatieprocedure volgt fitheidstest en daarna een tweejarige opleiding. De opleiding wordt voornamelijk in de avonduren gegeven in de regio Oost-Achterhoek en bestaat uit theorie en praktijk.

‘We gunnen niemand brand,
maar helpen mensen wel graag uit de brand’

Ook tijdens de opleiding gaan de aspirant-brandweerlieden mee bij een uitruk. “Ze gaan mee als ‘stagiair’, om hand en span diensten te verrichten en ervaring op te doen.” Na de opleiding kunnen eventueel nog vervolgopleidingen gevolgd worden.
Het Winterswijkse korps werkt in drie ploegen: Een groep heeft een week lang 24 uur per dag dienst. Een tweede groep heeft op werkdagen van 6 tot 18 uur dienst. Lieverdink: “Dit is een groep die dient als achtervang als iemand niet op tijd bij de kazerne kan zijn, of (die dag) buiten Winterswijk is.” De derde groep heeft vrij. “Deze werkwijze hebben we al jaren en dat loopt prima.”
Mensen die graag bij de brandweer willen moeten een rijbewijs hebben en fit zijn. “Er is geen leeftijdsgrens, maar het is wel zo dat je vaker een fitheidstest moet doen naarmate je ouder wordt”, legt Lieverdink uit.

Brandweerwedstrijden afgelast
Op 21 maart zouden de brandweerwedstrijden gehouden worden in Winterswijk. Wegens het coronavirus gaan de wedstrijden niet door.
Voor brandweerwedstrijden worden diverse scenario’s geënsceneerd. “De inzet wordt van begin tot eind zo realistisch mogelijk nagespeeld”, legt Roland uit. “De ene inzet is met een bluswagen, de ander inzet is meer gericht op hulpverlening, eventueel in combinatie met brand. De locaties van de banen blijven geheim. Naast het spelelement en de competitie is de wedstrijd voor de brandweerlieden vooral ook een oefening met leermomenten en positieve feedback. Daarom worden de scenario’s zo realistisch mogelijk geënsceneerd. We hopen dat de wedstrijden op een later tijdstip nog door kunnen gaan.”

Iedereen die meer wil weten over werken bij de brandweer Winterswijk kan de Facebookpagina van de brandweer in de gaten houden. Daarop wordt gecommuniceerd over een nieuwe datum voor een informatiebijeenkomst.