Koning eert zeven brandweermannen met samen 169 dienstjaren in Winterswijk

WINTERSWIJK – Liefst zeven brandweermannen zijn zaterdagavond 20 november 2019 geëerd met een lintje in Winterswijk. De zeven kregen de koninklijke eer vanwege hun jarenlange vrijwillige inzet voor het plaatselijke brandweerkorps. Ze zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De zeven zijn samen goed voor 169 dienstjaren. Met 33 jaar is Erik Wiggers de langst dienende brandweerman.

Daarna volgen Thom Goossens (28 jaar), Jan Mous (24), Frank Kirkenir (23) en Peter Stortelers (21). Martin Huiskamp en Robin Jansen werken allebei 20 jaar voor het Winterswijkse korps.

Burgemeester Joris Bengevoord sprak in de brandweerkazerne in Winterswijk zijn grote waardering uit voor deze jarenlange inzet.

,,Brandweermensen die zich vrijwillig inzetten voor een ander zijn onmisbaar. Zij staan dag en nacht klaar en zetten zich met hart en ziel in voor de goede zaak”, zei de burgemeester.

De avond was extra bijzonder, omdat de zeven brandweermannen behoren tot de laatste groep die nog een lintje krijgt bij een dienstjubileum of afscheid na meer dan 20 jaar. Die waardering verdwijnt namelijk per 1 januari.

De Kanselarij der Nederlandse Orden, verantwoordelijk voor de lintjes, noemt als belangrijkste reden de ‘ruime financiële vergoeding’ voor het brandweerwerk. Daarmee is het geen vrijwillige functie en vervalt de basis voor een lintje, aldus de kanselarij.

,,De brandweermannen die nu deze onderscheiding krijgen, behoren dus tot de laatsten der Mohikanen. Maar uiteraard staat het maatschappelijk belang van de brandweer niet ter discussie”, zei Bengevoord.

Hij gaf ook nog een compliment aan het Winterswijkse brandweerkorps als geheel, dat hij ‘goed en professioneel’ noemde. ,,Het is een groep zeer betrokken en gemotiveerde mensen”, zei de burgemeester, die niet vergat alle partners en kinderen te bedanken voor de onvoorwaardelijke steun en het begrip voor hun brandweermannen, die bij nacht en ontij klaarstaan als er iets is.